น้องแว่นชอบดูดกระเจี๊ยว ดื่มกินน้ำเหนียวจากยอดปลายควย