แม่บอกถ้าอยากได้ดีให้ไปขายหีเป็นกะหรี่เด็กแล้วหาผัวเป็นฝรั่ง